Skip to Global Health Initiative Full Site Menu Skip to main content
Jingyi Xu headshot

Jingyi Xu

Law Center

Jingyi Xu is a member of the Global Health Law LL.M. class of 2018 and a student fellow with the Global Health Initiative.